Felinologia jest to nauka o kotach, która zajmuje się badaniem anatomii, fizjologii, genetyki oraz bioróżnorodności […]